BC sudah melebihi anggaran $60 juta dalam pengeluaran pemadaman kebakaran

BC sudah melebihi anggaran $60 juta dalam pengeluaran pemadaman kebakaran untuk tahun ini