Dua lusin anjing diselamatkan dari ‘rumah penuh kemelaratan’: Winnipeg Humane

Dua lusin anjing diselamatkan dari 'rumah penuh kemelaratan': Winnipeg Humane Society