Keluarga Drummond North Elmsley berjuang untuk mengembalikan tugu peringatan pinggir

Keluarga Drummond North Elmsley berjuang untuk mengembalikan tugu peringatan pinggir jalan di lokasi kecelakaan