Keluarga menuntut pengawasan yang lebih baik atas rumah perawatan BC

Keluarga menuntut pengawasan yang lebih baik atas rumah perawatan BC setelah wabah menewaskan 41 penduduk