Mahkamah Agung menolak untuk mendengarkan tawaran keputusan dalam kasus pengembalian

Mahkamah Agung menolak untuk mendengarkan tawaran keputusan dalam kasus pengembalian uang penerbangan