Pelosi menyerukan pencabutan segera Trump melalui Amandemen ke-25

Pelosi menyerukan pencabutan segera Trump melalui Amandemen ke-25