Pemakaman diadakan untuk korban kedua dari London, Ontario. bangunan runtuh

Pemakaman diadakan untuk korban kedua dari London, Ontario. bangunan runtuh