Penyelidikan pembunuhan massal Nova Scotia menunda persidangan hingga akhir Januari

Penyelidikan pembunuhan massal Nova Scotia menunda persidangan hingga akhir Januari