Saints ‘Kamara mencetak enam TD bergegas, sama dengan rekor pertandingan

Saints 'Kamara mencetak enam TD bergegas, sama dengan rekor pertandingan tunggal