Serangan busur-dan-panah Norwegia muncul sebagai tindakan teror, kata para pejabat

Serangan busur-dan-panah Norwegia muncul sebagai tindakan teror, kata para pejabat