Tornado Barrie: Perdana Menteri Ontario memperingatkan tuan tanah yang mencongkel

Tornado Barrie: Perdana Menteri Ontario memperingatkan tuan tanah yang mencongkel harga setelah tornado Barrie untuk 'segera berhenti'