Trudeau bermitra dengan Quebec untuk mengumumkan $693 juta untuk menghidupkan

Trudeau bermitra dengan Quebec untuk mengumumkan $693 juta untuk menghidupkan kembali sektor kedirgantaraan Kanada