Trudeau memberi selamat kepada LP Ladouceur dari Dallas Cowboys atas

Trudeau memberi selamat kepada LP Ladouceur dari Dallas Cowboys atas rekor NFL yang tertunda